תלפיות ירושלים

רחוב גנרל פייר קניג, ירושלים
 • סוג הנכס
  מבנה מסחר ומשרדים
 • שטח הפרויקט
  כ-22,000 מ"ר (שטח עיקרי)
 • יתרון בולט
  מיקום מרכזי, באזור עסקים מתפתח
 • מצב הפרויקט
  תב"ע מאושרת. נבחנת אפשרות להגדלת זכויות בנייה ותוספת שימושים